İŞE ALIM

İşe alım sürecimizde, şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede uzun vadeli, verimli ve etkin bir çalışma hayatı oluşturulacağına inanmaktayız.

Seçim sürecinde yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri, yabancı dil testleri, rol oyunları, vaka çalışmaları ve sunumlar kullanılarak sistematik ve objektif bir yaklaşım sergilenmektedir.


BİREYSEL VE ORGANİZASYONEL GELİŞİM

Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için, çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, performans odaklı, yüksek nitelikli, çoklu becerilere sahip çalışanların arttırılması İnsan Kaynakları Bölümünün önceliğidir.

Bu amaçla, ihtiyaç duyulan alan ve konularda çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri işe alım ile başlar ve Betonex kariyeri boyunca devam eder.


ORYANTASYON EĞİTİMLERİ

İşe yeni başlayan çalışanların şirket kuralları ve politikalarını kavramasına yardımcı olmak ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programları yürütülür. Şirkette işe başlanan ilk günler, kısa vadede ilk izlenim, şirket ile bağların pekişmesi ve sağlamlaşması ve kendini “yakın” hissetme ve kendini organizasyonun parçası olarak görme açısından etkili iken uzun vadede çalışanın bağlılığını, iş motivasyonunu ve şirkette çalışmaya devam kararı almasını önemli ölçüde etkilemektedir. Yeni çalışanların şirkete kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Bölüm Oryantasyon Sorumlusu (BOS) uygulaması bulunmaktadır. BOS’lar yeni çalışana bölümündeki süreçleri tanıtmakta, bölümde bulunduğu süre içinde refakat etmekte ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır.


PERFORMANS YÖNETİMİ

Şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi, kurumsal karne yaklaşımı ile sağlanır. Kurumsal karne yaklaşımı ile şirket hedefleri, fonksiyon hedefleri ve bölüm hedefleri takip edilmektedir.

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır.

Farklı pozisyonlardan beklenen iş çıktılarının değişkenlik göstermesi sebebiyle:

Beyaz yaka çalışanlar için, verilen iş hedeflerine ve belirlenmiş olan davranışsal hedeflere (yetkinliklere) ulaşma başarısına göre,
Mavi yaka çalışanlar için, belirlenmiş performans kriterlerine ve üretim kriterlerine (verimlilik, kalite sonuçları gibi) göre performans değerlendirmesi yapılmaktadır.Şirketimiz iş fırsatlarından yararlanmak için CV'lerinizi ik@betonex.com.tr'ye iletebilirsiniz.